Priser/Bestille
Opplæring
         

 

 

 

BricsCAD-VVS

BricsCAD-VVS 2018, Bricscad V18 Pro med VVS-modul
Kr 14.150,-
  IntelliVVS er det komplette produktet med Bricscad tegneprogram og VVS symboler og rutiner.

 

VVS-modul

Uten Bricscad

VVS-modul 2018 (for BricsCAD V18 eller AutoCAD)

Kr 7.700,-

VVS-modul 2018 - Oppgradering fra tidligere versjoner.

Kr 800,-
  VVSLight krever Bricscad tegneprogram, du kan også kjøre VVSLight under AutoCAD fullversjon.

 
Bricscad

Bricscad V18 Pro

Bricscad V18 Pro - Oppgradering fra Bricscad V17 Pro
Bricscad V18 Pro - Oppgradering fra Bricscad V16 Pro
Bricscad V18 Pro - Oppgradering fra Bricscad V15 og eldre

Kr 6.450,-

Kr 3.000,-
Kr 4100,-
Kr 4.650,-

  Prisene pr. 1. desember 2017
  Alle priser er eks. MVA